Energetyka

  • przyłącza elektryczne NN
  • rozdzielnie AC/NN
  • rozdzielnie DC/48V
  • siłownie telekomunikacyjne AC/DC
  • stacjonarne baterie akumulatorów
  • układy nieprzerywalnego zasilania energii – UPS