Energetyka systemów telekomunikacyjnych

Przedsiębiorstwo Projektowania, Produkcji i Usług Radiokomunikacyjnych Lambda Sp. z o.o. oferuje usługi związane z wykonywaniem prac elektrycznych przy zasilaniu systemów telekomunikacyjnych. Oferujemy wykonywanie przyłączy elektrycznych, montujemy i nadzorujemy funkcjonowanie rozdzielnic AC/nN, DC/48 V, siłownie telekomunikacyjne, stacjonarne baterie akumulatorów oraz systemy zasilania bezprzerwowego.

Przyłącza elektryczne nN

Przyłącza elektryczne nN (niskiego napięcia do 1 kV) z linii napowietrznych lub kablowych służą doprowadzeniu kabli elektrycznych od linii przesyłowej do skrzynki rozdzielczej oraz urządzenia umożliwiającego pomiar  ilości zużywanej energii elektrycznej. Zwykle wykonuje się je przy budowie lub rozbudowie budynku, zastępując przyłącze tymczasowe służące do dostarczania energii elektrycznej podczas budowy.

Rozdzielnice elektryczne AC/nN

Rozdzielnice elektryczne AC/nN służą do rozdzielania obwodów elektrycznych, zabezpieczania układów elektrycznych i sterowania przepływem prądu w instalacjach zasilanych prądem zmiennym o napięciu do 1 kV. Mogą być wykorzystywane zarówno w zwykłych, domowych instalacjach, jak i zakładach korzystających z zasilania nN, np. do sterowania automatyką przemysłową. Urządzenia montowane w domach zwykle mają postać skrzynek. Stosowane w przemyśle są częściej szafkami, także o specjalnych właściwościach, jeśli wymagają tego warunki, np. wilgotność czy zapylenie.

Rozdzielnice DC/48 V

Rozdzielnice DC/48 V są używane w systemach zasilanych prądem stałym o napięciu 48 V, stosowanym m.in. w systemach telekomunikacyjnych. Zależnie od zastosowanych rozwiązań pozwalają na rozdzielanie zasilania pomiędzy poszczególne obwody, sterują i monitorują przepływ prądu i funkcjonowanie podłączonych urządzeń, zabezpieczają, a także sterują wyborem źródła zasilania dla pojedynczych układów. Poszczególnie realizowane funkcje zależą od typu stosowanego urządzenia i montowanych w nim podzespołów.

Siłownie telekomunikacyjne AC/DC

Siłownie telekomunikacyjne AC/DC są sposobem na ciągłe dostarczanie napięcia dla urządzeń telekomunikacyjnych i uniezależnienie ich funkcjonowania od możliwych okresowych zaników zasilania w sieciach elektrycznych. Siłownie telekomunikacyjne to układy zasilaczy (prostowników) pracujących w połączeniu ze stacjonarnymi bateriami akumulatorów. W przypadku zaniku napięcia funkcję przesyłania prądu przejmują baterie. Czas podtrzymywania, jaki może zaoferować siłownia, jest uzależniony od pojemności akumulatorów.

Stacjonarne baterie akumulatorów

Stacjonarne baterie akumulatorów to zestawy akumulatorów, najczęściej kwasowo-ołowiowych lub żelowych stanowiących magazyn energii elektrycznej dla siłowni telekomunikacyjnych, choć stosuje się je także w energetyce czy szpitalach. Zwykle akumulatory tego typu charakteryzują się długą żywotnością i brakiem konieczności uzupełniania poziomu elektrolitu (w przypadku urządzeń kwasowo-ołowiowych) przez dłuższy czas.

Układy zasilania bezprzerwowego – UPS

Układy zasilania bezprzerwowego – UPS (Uninterruptible Power Supply) pozwalają na podtrzymywanie zasilania mimo zaniku napięcia w sieci elektroenergetycznej. W większości przypadków UPS składa się z prostownika, który służy do ładowania i zmiany napięcia zmiennego na stałe; akumulatora, który stanowi magazyn energii oraz falownika zamieniającego prąd stały w zmienny. Zwykle UPS zawiera też układ zabezpieczający przed przeciążeniem i zwarciem.