Infrastruktura Teletechniczna i Radiokomunikacyjna

Przekazywanie informacji jest dziś jednym z najbardziej rozwiniętych obszarów gospodarki. Sprawna komunikacja wykorzystująca kable teletechniczne – telekomunikacja oraz fale radiowe – radiokomunikacja to niezbędny element efektywnie działających przedsiębiorstw, instytucji publicznych i wszystkich służb państwowych. By zapewnić prawidłowe i niezawodne funkcjonowanie systemów przekazywania informacji konieczna jest budowa odpowiedniej infrastruktury telekomunikacyjnej i radiokomunikacyjnej.

 

Oferta budowy infrastruktury radiokomunikacyjnej:

 • Pozyskanie lokalizacji pod budowę obiektu radiowego.
 • Opracowanie dokumentacji projektowej.
 • Obsługa formalno-prawna inwestycji radiowej.
 • Budowa masztów i wież antenowych.
 • Dostarczenie i instalacja systemów fiderowo-antenowych.
 • Dostarczenie i instalacja urządzeń współtworzących systemy antenowe.
 • Dostarczenie i instalacja urządzeń radiowych nadawczo-odbiorczych.
 • Dostarczenie i instalacja urządzeń transmisyjnych współtworzących system radiokomunikacyjny.
 • Dostarczenie i instalacja odpowiednich urządzeń zasilających AC/DC.

 

Oferta budowy infrastruktury teletechnicznej:

 • Rozeznanie potrzeb i oczekiwań inwestora/zleceniodawcy.
 • Opracowanie dokumentacji projektowej.
 • Obsługa formalno-prawna inwestycji.
 • Budowa sieci telefonii stacjonarnej.
 • Budowa sieci komputerowej.
 • Budowa sieci światłowodowej.
 • Dostarczenie i instalacja odpowiednich urządzeń komutacyjnych i sieciowych.
 • Dostarczenie i instalacja odpowiednich urządzeń zasilających AC/DC.

 

 

 

Instalacja anten linii radiowych

 

 

Budowa wieży antenowej

 
Przykładowa instalacja wewnątrz budynku