Energetyka systemów telekomunikacyjnych

Przedsiębiorstwo Projektowania, Produkcji i Usług Radiokomunikacyjnych „Lambda” Sp. z o.o. oferuje usługi związane z wykonywaniem prac elektrycznych realizujących zasilanie wszelkiego rodzaju systemów telekomunikacyjnych. Oferujemy dostarczenie, zainstalowanie i serwisowanie przyłączy elektrycznych, rozdzielnic AC/NN, siłowni telekomunikacyjnych AC/DC, rozdzielnic DC/24-48V, stacjonarnych baterii akumulatorów oraz systemów zasilania bezprzerwowego UPS.

Przyłącza elektryczne NN:

Przyłącza elektryczne NN (niskiego napięcia do 1kV) umożliwiają dostarczenie energii elektrycznej AC 230/400V z przesyłowej linii energetycznej napowietrznej lub kablowej do rozdzielnicy elektrycznej oraz urządzenia umożliwiającego pomiar ilości zużywanej energii elektrycznej. Tego typu urządzenia instaluje się przy budowie nowych lub rozbudowie/modernizacji istniejących obiektów telekomunikacyjnych.

Rozdzielnice elektryczne AC/NN:

Rozdzielnice elektryczne AC/NN służą do rozdzielania i zabezpieczania (przepięciowego i nadprądowego) obwodów elektrycznych oraz sterowania przepływem prądu w instalacjach elektrycznych zasilanych prądem przemiennym o napięciach 230/400V. Tego typu urządzenia mają postać skrzynek lub szafek dostosowanych eksploatacyjnie do wielkości rozdzielanej i zabezpieczanej instalacji elektrycznej oraz warunków środowiskowych (np. wilgotność, zapylenie) w miejscu instalacji rozdzielni.

Siłownie telekomunikacyjne AC/DC:

Siłownie telekomunikacyjne AC/DC zapewniają bezprzerwowe zasilanie prądem stałym urządzeń telekomunikacyjnych poprzez przemianę napięcia zmiennego 230/400V na napięcie stałe 24V lub 48V uniezależniając  funkcjonowanie zasilanych urządzeń od możliwych okresowych zaników lub przerw zasilania w sieciach energetycznych. Siłownie telekomunikacyjne to układy zasilaczy (prostowników AC/DC) pracujących w połączeniu buforowym ze stacjonarnym zestawem bateriami akumulatorów. W przypadku zaniku napięcia w sieciach energetycznych, funkcję dostarczania napięcia i prądu zasilającego urządzenia telekomunikacyjne, przejmują baterie akumulatorów.

Stacjonarne baterie akumulatorów:

Stacjonarne baterie akumulatorów to zestawy pojedynczych  12V akumulatorów, najczęściej kwasowo-ołowiowych lub żelowych, połączonych w bloki baterii o napięciach znamionowych 24V lub 48V i określonej pojemności energetycznej wyrażonej w Ah, w zależności od wymaganego napięcia zasilającego urządzenia telekomunikacyjne oraz oczekiwanego przez użytkownika czasu podtrzymania bezprzerwowego zasilania tych urządzeń. W tego typu zestawach stosowane są akumulatory wykonane w wersji bezobsługowej tzn. nie wymagają okresowego kontrolowania stanu elektrolitu (poziom, gęstość) oraz nie wydzielają gazów w trakcie ich ładowania. Dzięki takim właściwościom eksploatacyjnym  akumulatory tego typu mogą być instalowane w pomieszczeniach technicznych przeznaczonych także do instalacji urządzeń telekomunikacyjnych.

Rozdzielnice DC 24/48V:

Rozdzielnice DC znajdują zastosowanie w systemach zasilających urządzenia telekomunikacyjne prądem stałym o napięciu  znamionowym 24V lub 48V. W zależności od wyposażenia i zastosowanych rozwiązań technicznych, rozdzielnice DC umożliwiają rozdzielenie, zabezpieczenie (nadprądowe i przepięciowe), sterowanie i monitorowanie napięć i prądów zasilających obwody dedykowanych urządzeń telekomunikacyjnych. Tego typu urządzenia mają postać skrzynek lub szafek dostosowanych eksploatacyjnie do wielkości rozdzielanej i zabezpieczanej instalacji elektrycznej prądu stałego oraz warunków środowiskowych (np. wilgotność, zapylenie) w miejscu instalacji rozdzielnicy.

Układy zasilania bezprzerwowego – UPS:

Układy zasilania bezprzerwowego - UPS (Uninterruptible Power Supply) to urządzenia pozwalające na bezprzerwowe podtrzymanie zasilania urządzeń telekomunikacyjnych zasilanych napięciem zmiennym o napięciu  230V. Tego typu urządzenia UPS zbudowane są z prostownika AC/DC (przemiana napięcia zmiennego na stałe), baterii akumulatorów (magazyn energii elektrycznej) oraz falownika DC/AC (powtórna przemiana napięcia stałego na zmienne). Dodatkowo urządzenia UPS wyposażone są w układy zabezpieczające przez przeciążeniem i zwarciem obwody zasilające urządzenia telekomunikacyjne.