Budowa wież telekomunikacyjnych i teletechnika

Mimo znacznego postępu technologicznego w dziedzinie telekomunikacji bezprzewodowy przesył sygnału radiowego na większe odległości wymaga umieszczenia nadajnika ponad przeszkodami terenowymi, na takiej wysokości by rozchodzenie się fal nie było ograniczane ani przez nie, ani przez krzywiznę ziemi czy zjawiska atmosferyczne. Metodą zapewnienia optymalnego usytuowania urządzeń nadawczo-odbiorczych jest budowa wież telekomunikacyjnych.

 

Najczęściej tego typu konstrukcje mają postać wież z kratownic stalowych, nieco rzadziej spotyka się wieże typu rurowego z konstrukcją stalową lub w niektórych przypadkach żelbetową. Budowa wież telekomunikacyjnych niezależnie od ich typu wymaga posadowienia ich na trwałych fundamentach gwarantujących stabilność konstrukcji. Zwykle są to fundamenty płytowe, a przy wieżach rurowych okrągłe lub wielokątne. Większość wież jest także wyposażona w pomosty i wsporniki ułatwiające ustawianie i serwisowanie poszczególnych anten. Przy budowie stacji bazowej telefonii komórkowej oprócz wykonania elementów samej wieży często zachodzi także konieczność realizacji elementów towarzyszących, np. pomieszczeń technicznych czy dróg dojazdowych.

 

W obszarach silnie zurbanizowanych budowa wież telekomunikacyjnych bardzo często oznacza wykonywanie konstrukcji kratownicowych, które są mocowane na dachach budynków. Stawia to przed projektantami i budowniczymi wyzwanie w postaci uwzględnienia nośności dachu i zaproponowanie takiego rozwiązania, które nie tylko zapewni stabilność konstrukcji wieży, ale też nie zagrozi samemu budynkowi.

 

Budowa wież telekomunikacyjnych wymaga uwzględniania wielu czynników, nie tylko ściśle związanych ze stroną techniczno-budowlaną, ale także z aspektami prawnymi, w tym łączące się z oddziaływaniem obiektu na środowisko. Wypełnienie wszystkich wymogów wiążących się z projektowaniem, obsługą prawną i formalną, procesem budowlanym, instalacją wszystkich urządzeń – anten, okablowania, elektroniki i zasilania wymaga wyboru doświadczonego wykonawcy. Firma Lambda świadczy usługi powiązane z projektowaniem, budową i modernizacją wszystkich elementów sieci teleinformatycznych od 1989 roku i ma na swoim koncie mnóstwo zrealizowanych inwestycji tego typu.

Lambda świadczy również usługi związane z szeroko rozumianą teletechniką, w tym m.in.:

  • opracowanie dokumentacji projektowej
  • budowa sieci komputerowych,
  • budowa sieci telewizji kablowej,
  • monitoring, kontrola dostępu,
  • obsługa formalno-prawna inwestycji,
  • sieci światłowodowe