Radiokomunikacja

  • pozyskanie lokalizacji pod budowę obiektów
  • opracowanie dokumentacji projektowej
  • obsługa formalno-prawna inwestycji
  • systemy NMT450, GSM900, DCS1800, UMTS, LTE
  • wewnątrzbudynkowe instalacje telefonii komórkowej
  • linie radiowe